Ensemble: Bialystok Podlasie Philharmonic Orchestra