Yamada: Nagauta Symphony, Etc / Miyata, Ajimi, Yuasa, Et Al

Regular price $13.99
Added to Cart! View cart or continue shopping.

Includes work(s) by Kosaku Yamada. Ensemble: Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Conductor: Takuo Yuasa.Product Description:


  • Catalog Number: 8557971


  • UPC: 747313297122


  • Label: Naxos


  • Composer: Kosaku Yamada


  • Conductor: Takuo Yuasa


  • Orchestra/Ensemble: Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Touon


  • Performer: Gojiro Sakamoto, Jun Ajimi, Keizo Miyata, Roei Tosha, Sataro Mochizuki, Satatochiro Mochizuki, Shiro Minoda, Takehisa Takahashi, Taro Yamaguchi, Tatsuyuki Mochizuki, Tetsuo Miyata, Toru Ajimi, Toru Fukuhara, Toshimitsu Muraji, Yumiko Mizoiri, Yutaka Miyata